BIK oraz BIG to dwie, różne instytucje.

BIK oraz BIG to dwie, różne instytucje.

Biuro Informacji Kredytowej często mylone jest z Biurem Informacji Gospodarczej. Są to jednak dwie, zupełnie odrębne instytucje, których podobieństwo wynika głównie z nazwy. Pierwsze powinno kojarzyć się nam z kredytami, drugie natomiast ze spłatą wszystkich naszych zobowiązań w szerszym znaczeniu tego słowa. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, do którego zbioru trafimy w przypadku problemów […]

Czytaj więcej